Spotkanie dla przedsiębiorców

2Ministerstwo Rozwoju zaprasza na bezpłatne  spotkanie informacyjne „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”. Dnia 9 listopada 2016 o godzinie 11:00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,przy ul. R. Prawocheńskiego 9, w Olsztynie będziemy rozmawiać o:

  •         kompleksowej ofercie wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji,
  •         możliwościach, jakie dają innowacyjnym firmom inne formy wsparcia finansowane z Funduszy Europejskich, czyli m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego czy Programu Polska Wschodnia,
  •         korzyściach płynących z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań,
  •         formach wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką.

Po spotkaniu będzie można zasięgnąć bliższych informacji u ekspertów z instytucji zajmujących się bezpośrednio tematyką wsparcia dla przedsiębiorców.

Więcej informacji oraz rejestracja na spotkanie poprzez stronę internetową: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-olsztyn

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.