OŚWIADCZENIE STAROSTY GIŻYCKIEGO
dotyczące procesu sądowego z „Grupą Nowy Szpital” Szczecin

          Informuję Państwa, że w dniu 01.10.2018r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku po ponad 3,5 letnim postępowaniu zobowiązał Powiat Giżycki do złożenia oświadczenia woli w sprawie sprzedaży 67% udziałów spółce Grupa Nowy Szpital w Szczecinie. Jest to orzeczenie całkowicie sprzeczne z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Olsztynie, który w I instancji uznał za zasadne rozwiązanie umowy operatorskiej z GNS Szczecin i oddalił wszystkie wnioski zgłoszone przez Grupę. W obecnej sytuacji Powiat Giżycki wniesie skargę kasacyjną po uzyskaniu uzasadnienia wyroku z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

          Sytuacja ta nie wpływa jednak w żaden sposób na funkcjonowanie szpitala. Zarządca Przymusowy realizuje do końca 2019r. wszelkie czynności związane z realizacją postępowania układowego. Wszelkie działania współwłaścicieli są w tym zakresie wyłączone do 31.12.2019r.

          Majątek, którym dysponuje szpital, jest niemalże w całości własnością Powiatu Giżyckiego i jako taki jest przekazany w dzierżawę giżyckiej placówce.