„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy Państwu serdeczne podziękowania za pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Dziękujemy Państwu za trud i składamy wyrazy szczerego uznania za pracę i zaangażowanie, poświęcenie i gotowość w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
Życzymy, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek i wdzięczność osób, którym pomagacie.

Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki
Mateusz Sieroński – Wicestarosta Giżycki