50-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku

Dzisiaj świętujemy jubileusz 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku, spoglądamy wstecz i z wdzięcznością patrzymy na pracę wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania Ośrodka i wniosły wkład w jego rozwój.
Początki placówki sięgają jeszcze 1966 roku, ale samodzielna Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna przy ulicy Kopernika 7 została utworzona w 1970 r. W szkole naukę pobierało wtedy już 86 uczniów. Dzięki staraniom wielu osób szkoła w 1990 r. otrzymała nowy budynek po hotelu laboratoryjnym przy ulicy Białostockiej, w którym to mieści się do dnia dzisiejszego.
W 1999 roku organem prowadzącym jednostki stał się Powiat Giżycki. W 2002 roku szkoła została przekształcona w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wkrótce rozpocznie się realizacja inwestycji, na którą wszyscy czekaliśmy – dobudowa do istniejącego budynku Ośrodka sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym.
Jubileusz Ośrodka – to szczególny dzień! 50 lat pracy z dziećmi, które wymagają dużo wysiłku, zaangażowania i miłości, aby w takim stopniu w jakim jest to możliwe wprowadzić je w normalne życie. To jest powołanie, niewątpliwie ofiarność z Państwa strony, ale również dowód na to, że jesteście prawdziwymi ludźmi serca. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu grona pedagogicznego w trud kształcenia, zarazem wzorowo realizującego ideę integracji społecznej, mury tego Ośrodka na przestrzeni tych jubileuszowych 50 lat opuściło wiele roczników młodzieży doskonale przygotowanej do samodzielnego życia. Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji oraz wyrazów głębokiego uznania.
W tym pięknym dniu życzymy Pani Dyrektor, wszystkim byłym i obecnym pracownikom Ośrodka oraz uczniom i ich rodzicom, opiekunom: zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz siły i wytrwałości w realizacji nowych celów i wyzwań.

Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki
Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu

Fotogaleria: mojegizycko.pl/ dr K. Karolska