7 kwietnia 2014 – Światowy Dzień Zdrowia

Dnia 7 kwietnia – w Światowy Dzień Zdrowia – rozpocznie się na terenie Powiatu Giżyckiego Kampania Zdrowotna „Choroby przenoszone przez wektory”. W ramach Kampanii zorganizowana zostanie wystawa edukacyjna, która będzie trwała 4 tygodnie: 7 kwietnia – 21 kwietnia 2014 r. w Giżycku, 22 kwietnia – 5 maja 2014 r. w Wydminach.

Podczas kampanii wolontariusze będą prowadzić edukację na temat chorób odkleszczowych, rozdawać ulotki i kolorowanki.

Zadanie będzie realizowane przez Mazurską Fundację Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Mixgraf Studio Reklamy. Zadanie jest współfinansowane ze środków  Powiatu Giżyckiego.

Podczas Kampanii Zdrowotnej chcemy zwrócić uwagę by:

  • rodziny zamieszkujące na obszarach zagrożonych miały wiedzę, jak należy się chronić przed tymi chorobami,
  • podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne należy podjąć.