72 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

By nigdy nie zapomnieć…

W samo południe,  w 72 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, delegacja samorządu Powiatu Giżyckiego złożyła symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK i Sybirakom w parku Rogera Goemaere’a przy ul. Moniuszki   w Giżycku. W uroczystości wzięli udział Przewodnicząca Rady Powiatu Giżyckiego Krystyna Kralkowska oraz Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski i Wicestarosta Giżycki Wacław Strażewcz.