74 rocznica napaści Sowieckiej na Polskę

DSCF181617 września 1939 roku w godzinach porannych Armia Czerwona, łamiąc prawo międzynarodowe i polsko-sowiecki pakt o nieagresji, wkroczyła na wschodnie tereny II  Rzeczypospolitej. Jako, że od 1 września zdecydowana większość polskich sił zbrojnych była związana wojną z Niemcami, do obrony przed Rosjanami stanęły tylko nieliczne oddziały Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, które jednak zostały rozbite.Hitlerowski i sowiecki najazd na Polskę był początkiem śmierci i cierpień ludzi wielu narodowości. Z zajętych obszarów państwa polskiego władze sowieckie dokonywały masowych deportacji, których celem była eksterminacja elit oraz ogółu świadomej narodowo polskiej ludności.

W akcjach deportacyjnych w lutym, kwietniu, czerwcu 1940 r. oraz czerwcu 1941 r. przed samym najazdem niemieckim na ZSRR wywieziono blisko 900 tys. Polaków. Deportowano ich do odległych rejonów ZSRR, głównie na Syberię i Kazachstan.

Wielu ludzi starszych wiekiem i dzieci nie przeżyło trudów transportu. Kolejni umierali w miejscach osiedlenia, przymuszeni do morderczej pracy, bez odpowiedniego odzienia, wyżywienia, lekarstw, nie mogąc przystosować się do warunków klimatycznych Syberii i Azji Środkowej.

Dla uczczenia pamięci ofiar tamtych wydarzeń co roku mieszkańcy, uczniowie szkół, i przedstawiciele samorządów lokalnych, żołnierze składają kwiaty pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK i Sybirakom w Giżycku. Hołd poległym i pomordowanym w sowieckich łagrach oddała również delegacja Powiatu Giżyckiego.