79. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

Dziś (08.05.br.), w 79. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, delegacja samorządu Powiatu Giżyckiego złożyła symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK i Sybirakom w parku Rogera Goemaere’a przy ul. Moniuszki w Giżycku. W uroczystości wzięli udział Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński.

II wojna światowa trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne rozciągały się na terytorium 40 państw. Łącznie śmierć poniosło ponad 50 mln ludzi, w tym: 6 mln Polaków, z czego 644 tys. – wskutek bezpośrednich działań wojennych. Procentowo w stosunku do liczby ludności – były to największe straty na świecie.

Kapitulacja Niemiec zakończyła kilkuletnią okupację. Niestety, w wyniku ustaleń konferencji w Poczdamie Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, zaś na odzyskanie niepodległości była zmuszona czekać aż do 1989 r.

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Giżycku / CzG