80. rocznica walk o wyzwolenie Wilna

W niedzielę 7 lipca 2024 r. w kościele p.w. św. Kazimierza Królewicza w Giżycku odbyło się uroczyste nabożeństwo w intencji poległych Żołnierzy Armii Krajowej, walczących o wyzwolenie Wilna spod okupacji niemieckiej w lipcu 1944 roku. W tym roku mija 80. rocznica walk o wyzwolenie Wilna w czasie II wojny światowej.
W uroczystości wziął udział Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, przedstawiciele wojska, 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, środowisk kombatantów, Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. We Mszy św. wziął również udział Andrzej Szocik, prezes giżyckiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który przestawił rys historyczny wydarzeń lipcowych w Wilnie, komendant Policji podinp. Sławomir Ozygała, mjr Sławomir Filipczak zastępca szefa WCR, obecni byli mieszkańcy miasta, a wśród nich dawni mieszkańcy Wilna. Podniosły charakter nadawały swoją obecnością poczty sztandarowe.
Nabożeństwo przeprowadził salezjanin, ksiądz proboszcz połączonej 1 lipca 2024 r. Parafii p.w. św. Brunona i św. Kazimierza w Giżycku, dyrektor wspólnoty zakonnej Salezjanów w Polsce, Piotr Sosnowski.
Każdego roku w Giżycku uroczyste obchody dni Walk o Wilno były pielęgnowane przez śp. dr Jadwigę Borkowską-Żurek. To właśnie śp. Pani Jadwiga przez wiele lat jako prezes Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna pielęgnowała tę ważną, historyczną datę, przekazując przebieg ówczesnych wydarzeń młodemu pokoleniu, dbała o pamięć poległych w Wilnie i przekazywanie tradycji kolejnym pokoleniom giżycczan.

 

 

Źródło informacji: gizycko.pl / M. Kulas-Szyrmer