9 maja świętujemy Dzień Europy

W Dniu Europy świętujemy dokonania Unii i jednoczenie się Europy. Upamiętniamy także deklarację Schumana podpisaną 9 maja 1950 roku. Początkiem dzisiejszej Unii Europejskiej był ambitny plan zapewnienia długoterminowego pokoju w powojennej Europie.
To okazja do świętowania wspólnych wartości takich jak demokracja, wolność i prawa człowieka.