9000 pojazdów zostało skreślonych z ewidencji w powiecie giżyckim

Poniżej lista pojazdów, które zostały wygaszone (skreślone) z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z powiatu giżyckiego z dniem 10 czerwca 2024 roku. Dotyczy decyzji o rejestracji pojazdów, który zostały wydane przed dniem 14 marca  2005 r., a pojazdy nie posiadały  przez okres dłuższy niż 10 lat.:

  • badania technicznego,
  • opłaty obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. oc.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GIŻYCKIEGO z dnia 14.03.2024 r. o wygaszeniu pojazdów zostało opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w „Ogłoszeniach”:

https://bip.powiatgizycki.pl/333/4284/Informacja_o_wygaszaniu_decyzji__rejestracji_pojazdu_wydanych_przed_dniem_14_marca_2005_r__dotyczacych_pojazdow_nieposiadajacych_waznego_okresowego_badania_technicznego_2C_w_stosunku_do_ktorych_ich_posiadacze_nie_dopelnili_obowiazku_zawarcia_umowy_obowiazkowego_ubezpieczenia_odpowiedzialnosci_cywilnej_posiadaczy_pojazdow_mechanicznych_2C_jezeli_pojazd_im_podlega_2C_przez_okres_dluzszy_niz_10_lat/

 

Właściciele pojazdów będących w wykazie pojazdów wygaszonych, jeżeli chcą je ponownie zarejestrować będą musieli zapłacić oc, dokonać badań technicznych i zgłosić się w Wydziale Komunikacji, do tego czasu rejestracja będzie wygaszona.

Każdy właściciel pojazdu po otwarciu listy wygaszanych pojazdów  może za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+F wpisać numer rejestracyjny i sprawdzić czy jego pojazd jest na liście. Nie posiadamy list imiennych właścicieli wygaszonych pojazdów.

 

wykaz pojazdów wygaszonych w dniu 10.06.2024 roku [POBIERZ]