ABC Małego Konsumenta

Niemal codziennie zawieramy mniejsze lub większe umowy, kupujemy produkty i korzystamy z usług. Dzieci natomiast nie są jeszcze samodzielnymi konsumentami, ale uczą się nimi być i często mają wpływ na decyzje zakupowe swoich rodziców. Obserwują ich, towarzyszą im podczas zakupów, uczestniczą w sytuacjach związanych z byciem konsumentem.

Przed ukończeniem 13 lat dzieci mogą same kupić drobne rzeczy związane z bieżącymi sprawami życia codziennego, np. napoje czy pieczywo. Uczą się zarządzania kieszonkowym, oszczędzania i podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Z wiekiem stopniowo uczestniczą w zawieraniu coraz poważniejszych transakcji, często w towarzystwie rówieśników. W wieku 13-18 lat mają już większą samodzielność, choć przy droższych zakupach nadal wymagana jest zgoda ich rodziców. Cały czas, ze względu na swój wiek, należą one do szczególnie wrażliwej grupy konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku informuje, że z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który obchodzony jest 20 września Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt edukacyjny ABC Małego Konsumenta (malykonsument.uokik.gov.pl), który w przyjazny i przystępny sposób, łącząc naukę z zabawą, przybliży najmłodszym podstawowe pojęcia i zasady dotyczące robienia zakupów. Już przedszkolaki, które opanowują naukę cyfr i liczenia, mogą zdobywać pierwsze doświadczenia jako konsumenci i w tym właśnie projekt ABC Małego Konsumenta ma im pomóc.

Projekt łączy w sobie elementy tradycyjnych zajęć przedszkolnych z nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi. Scenariusze lekcji obejmują dwa tematy „Jestem małym konsumentem” oraz „Robimy przemyślane zakupy”. Aby urozmaicić proces przyswajania wiedzy, powstały tematyczne gry online – „Sklepowe memo” i „Na zakupach”. Pozwolą one ćwiczyć pamięć, spostrzegawczość i logiczne myślenie, zapewniając jednocześnie mnóstwo zabawy i satysfakcji przedszkolakom. Obie gry można również przeprowadzić w wersji tradycyjnej, korzystając z udostępnionych scenariuszy lekcji.

Projekt ABC Małego Konsumenta pozwoli zainteresować najmłodszych zagadnieniami takimi jak:

• kim jest konsument,
• gdzie robimy zakupy,
• co to jest paragon i do czego służy,
• czym jest reklamacja i kiedy możemy z niej skorzystać,
• jak robić przemyślane zakupy.

UOKiK kieruje projekt ABC Małego Konsumenta przede wszystkim do rodziców i opiekunów dzieci w wieku lat 4-5 lat oraz nauczycieli przedszkolnych. Każdy może skorzystać z materiałów i narzędzi na stronie malykonsument.uokik.gov.pl

Dodatkowo dla kadry przedszkolnej zaplanowane zostały szkolenia na bazie scenariuszy zajęć. Projekt obejmie 500 przedszkoli publicznych i niepublicznych w całej Polsce. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą następnie zajęcia edukacyjne o tematyce konsumenckiej i będą mogli wziąć udział wraz z dziećmi w konkursie plastycznym, w którym nagrodą będą zestawy edukacyjne do prowadzenia zajęć z kodowania i robotyki dla całej placówki. Każde ze zgłoszonych przedszkoli otrzyma wszystkie niezbędne materiały do realizacji zajęć oraz udziału w konkursie, a nauczyciele przedszkolni uczestniczący w projekcie uzyskają certyfikaty. Więcej informacji można też znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej. Projekt w całości finansowany jest ze środków UOKiK.

Należy pamiętać, że dzisiejsze dzieci staną się konsumentami, których wybory będą miały wpływ na kształtowanie się polskiej gospodarki, dlatego też rozwijanie kompetencji konsumenckich oraz informowanie dzieci o przysługujących im prawach i obowiązkach ma fundamentalne znaczenie dla ich bezpiecznego funkcjonowania na rynku w przyszłości. Warto, abyśmy jako rodzice, opiekunowie i nauczyciele od najmłodszych lat wprowadzali dzieci w świat odpowiedzialnej konsumpcji.

Źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18882

 

Edukacja Konsumencka – uczmy się!

Zachęcam również Państwa do skorzystania z bezpłatnych szkoleń on-line o tematyce konsumenckiej.

1. Webinarium „ADR – Postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym”, 29 września 2022r.

https://rzecznikfinansowy.clickmeeting.com/-adr-postepowanie-polubowne-przed-rzecznikiem-finansowym/register

2. Webinarium WIW pt. „Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – zasady inwestowania” – II edycja, 4 października 2022r.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=79602&p_id=18

3. Webinarium WIW pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”, 5 października 2022r.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=79605&p_id=18

4. Webinarium WIW pt. „Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu i nie dać się okraść”, 7 października 2022r.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=79611&p_id=18

5. Webinarium CEDUR pt. „Zadania i kompetencje poszczególnych instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce (jakie mają kompetencje, gdzie przebiegają granice ich właściwości, jakimi dysponują narzędziami)”, 11 października 2022r.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=79167&p_id=18

Archiwalne webinaria omawiające aktualną problematykę ochrony praw konsumenta:

– strona Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/webinaria-2/

– strona UOKiK: https://uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?tag=webinar

 

Katarzyna Tota-Leszczyńska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku