* „Abolicja, i co dalej” – spotkanie informacyjne

 

 

 

W dniu 22 listopada (piątek) o godz. 11:00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbędzie się spotkanie informacyjne ,,Abolicja, i co dalej”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 

Od 1 stycznia do 2 lipca 2012 roku cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce nielegalnie i niektóre osoby, które ubiegały się o nadanie statusu uchodźcy, mogli skorzystać z abolicji. Abolicja była szansą na legalizację pobytu, na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, i rozpoczęcie nowego życia w Polsce. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznaczało uzyskanie prawa legalnego pobytu w Polsce przez okres 2 lat i możliwość podjęcia zatrudnienia bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Z tego prawa korzysta już dziś prawie 4,5 tys. obcokrajowców.

W związku z tym, że z początkiem przyszłego roku pierwsze z wydanych zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie tzw. abolicji utracą ważność, mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym ,,Abolicja, i co dalej”, które odbędzie się w dniu 22 listopada (piątek) o godz. 11:00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, Al. Piłsudskiego 7/9, w sali 160.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości przedłużenia pobytu na terytorium RP oraz wyjaśnienie przesłanek, na podstawie których można ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Omówione zostaną również warunki, jakie winien spełnić cudzoziemiec, aby mógł uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Pracownicy Oddziału przybliżą Państwu także przebieg samej procedury i udzielą praktycznych wskazówek dotyczących wypełnienia wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Program spotkania:

11.00 – 11.15   powitanie uczestników spotkania

11.15 – 11.45  omówienie okoliczności ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

11.45 – 12.00  zasady wypełniania formularzy wniosków

12.00 – 12.15 przerwa na kawę

12.15 – 12.45  legalizacja pobytu z tytułu zatrudnienia, zasady uzyskiwania zezwoleń na pracę

12.45 – 13.00  podsumowanie spotkania, pytania i odpowiedzi, bezpośrednie konsultacje z pracownikami oddziału.

Spotkanie będzie prowadzone przez pracowników Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, którzy udzielają szczegółowych informacji na temat konferencji pod nr tel.: (89) 523-22-30, (89) 523-23-31, (89) 523-22-32, (89) 523-26-82, (89) 523-27-27, (89) 523-24-39.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje umożliwią Państwu wykorzystanie szansy, jaką stwarzała Abolicja 2012, tj. kontynuowanie legalnego pobytu na terytorium RP.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy również inne osoby zainteresowane tematem legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.