„Adopcja serca” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Samorząd Uczniowski w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Brzechwy w Giżycku pomaga 6-letniemu uczniowi z Konga w ramach „Adopcji Serca”. Adopcja serca jest to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata. Z reguły polega ona na wsparciu finansowym konkretnego dziecka, którego celem jest umożliwienie dostępu do edukacji.

„Uczniowie SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO wraz z opiekunkami: Panią Danutą Grzywacz, Ewą Ostrowską i Moniką Bystrzycką podjęli się poprawy warunków życia, zapewnienia pomocy w edukacji, wyżywieniu i opieki medycznej 6- letniemu chłopcu, o imieniu GLOIRE.

Gloire, mieszka w Kongo, w państwie w środkowej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. Chodzi do I klasy szkoły podstawowej. Chłopiec ma rodzeństwo: 2 braci i siostrę. Wychowuje go samotna matka, ojciec porzucił rodzinę. Mama chłopca zajmuje się praca na roli, czasami również handlem bananami. Uczniowie naszej szkoły potwierdzili, że gdyby każda rodzina/instytucja adoptowała jedno dziecko, to na pewno Afryka wyglądałaby inaczej.
Adopcja serca jest to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata. Z reguły polega ona na wsparciu finansowym konkretnego dziecka, którego celem jest umożliwienie dostępu do edukacji. Program Adopcja Serca Ruchu Maitri to setki pięknych historii ze szczęśliwym zakończeniem.
Wraz z uczniami chcemy kształcić wrażliwość na los innych ludzi. Kształtowanie empatii i odpowiedzialnych postaw naszych uczniów to jedno z zadań Samorządu Uczniowskiego na ten rok”.
informacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
adopcja serca w SOSW