Akcja „Czas na mój debiut” – dobiegła końca

mck-a-36723Dnia 4 sierpnia br. zakończył się cykl zajęć z Agnieszką Zdanewicz pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Giżycku, który został zorganizowany w ramach Akcji Lato pod hasłem: „Czas na mój debiut”. Adresatami była młodzież ucząca się, bezrobotna, poszukująca zatrudnienia, w tym potrzebująca kompleksowego wsparcia w obszarze zatrudnienia oraz planowania dalszej kariery. Dlatego też zakres tematyczny był bogaty i obejmował następujące zagadnienia: moje pierwsze wystąpienie przed pracodawcą, jak wykorzystać komputer i internet w poszukiwaniu pracy, rozróżniam swoje mocne i słabe strony poprzez angażowanie się w aktywność zawodową, mającą na celu świadome wprowadzenie krok po kroku w etapy rozwoju zawodowego np. możliwość wzięcia udziału w projekcie „Akcja Aktywizacja”. Podsumowaniem interesujących zajęć była projekcja filmu pt. „Autoprezentacja – mowa ciała w praktyce” oraz konsultacje z pośrednikiem pracy, które na pewno przyczynią się do konstruowania w młodym człowieku wizji kariery zawodowej oraz właściwego odnalezienia w świecie pracy.

WAMA-1_SAMA WIEDZA, TO ZA MAŁO WAMA-2 SAMA WIEDZ, TO ZA MAŁO