Akcja – ekonomizacja! Kto się nie rozwija, ten się cofa…

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie ADELFI w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych, zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne „Akcja – ekonomizacja”, które odbędą się 14 listopada br. w Giżycku i 16 listopada br. w Olecku.

Terminy wydarzeń:

Giżycko – dnia 14.11.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 16:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Ekomarnie przy ul. Dąbrowskiego 14,

Olecko – dnia 16.11.2016 r. (środa) o godzinie 16.30 w Starostwie Powiatowym przy ulicy Kolejowa 32.

Dotychczas odbyły się spotkania:

– Gołdap – 7.11.2016 r. (poniedziałek) o godzinie 16:30 w Starostwie Powiatowym przy ulicy Krótkiej 1,

– Węgorzewo – 8.11.2016 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w Starostwie Powiatowym przy ulicy 3 Maja 17b,

Jeżeli Twoja organizacja chciałaby:

– posiadać własnego doradcę, który pomoże i przeprowadzi organizację przez proces wzmocnienia jej w aspektach m.in. administracyjno-prawnych, finansowo-księgowych, marketingowych,

– usamodzielnić się od środków publicznych poprzez rozpoczęcie działalności odpłatnej statutowej i/lub działalności gospodarczej,

– prowadzić, zgodnie z obowiązującym prawem, sprzedaż usług/towarów, zawierać umowy sponsorskie,

– skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej i doradztwa specjalistycznego organizowanych w ramach OWES,

– pozyskać dotację na utworzenie i utrzymanie stanowiska pracy w swojej organizacji,

to przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej o bezpłatnym wsparciu i ofercie OWES.

Więcej informacji oraz zgłoszenia na spotkanie prosimy kierować mailowo na adres owes@adelfi.pl lub telefonicznie pod numerem (87) 737 78 45.