Akcja LATO z PPP i MCK OHP Giżycko

„Moja aktywność na rynku pracy”’ – pod tym hasłem pracownice Ochotniczego Hufca Pracy w Giżycku zorganizowały 21 czerwca br. spotkanie z młodzieżą w ramach Akcji „LATO OHP 2012”. Inicjatywa była skierowana przede wszystkim do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy w wieku 15-25 lat, które chciałyby w sezon wakacyjny wejść z nową wiedzą i umiejętnościami, umożliwiającymi efektywne poszukiwanie pracy tymczasowej, jak i długoterminowej. Mimo deszczowej aury w zajęciach wzięło udział 14 młodych, aktywnych mieszkańców powiatu giżyckiego.

W trakcie warsztatu pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy OHP oraz doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP przybliżyły odbiorcom problematykę z zakresu rynku pracy, omówiono metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia, elementy przygotowania do spotkania z pracodawcą oraz sposoby, jakimi można wywrzeć na nim dobre wrażenie już w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ponadto w ramach akcji „LATO OHP 2012” można było skorzystać z konsultacji z pośrednikiem pracy OHP, które miały na celu omówienie efektów związanych z dotychczasowym poszukiwaniem pracy. Jedna z uczestniczek spotkania – Zuzanna, podzieliła się z obecnymi swoimi doświadczeniami z pracy w charakterze kelnerki. Trzy inne osoby, zgłosiły chęć skorzystania z oferty pracy dostępnej w PPP , dzięki czemu już z końcem czerwca będą miały szansę podjąć pracę krótkoterminową w branży reklamowej. Osoby zainteresowane usługami doradcy zawodowego zostały zaproszone na badanie predyspozycji zawodowych, a także umówione na porady indywidualne, w trakcie których sporządzą profesjonalne dokumenty aplikacyjne. Dodatkowo każdy uczestnik spotkania otrzymał pakiet materiałów promocyjnych, dzięki którym utrwali sobie wiedzę o tym, jak aktywnie poruszać się na rynku pracy.

Na koniec spotkania pośrednik pracy PPP OHP oraz doradca zawodowy MCK OHP zaprosiły młodzież do skorzystania z usług jednostek, a także zapoznały z harmonogramem wsparcia dla beneficjentów projektu w okresie wakacyjnym.

Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP powstały przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autorkami tekstu są: Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy oraz Marta Buczyńska doradca zawodowy

Autorką zdjęć jest: Anna Sulima