Akcja społeczna „Wspieram Region”

Wspieram region – to akcja społeczna na rzecz ogółu organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur. Od 2010 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje akcję społeczną, której celem jest promowanie i zachęcanie, w szczególności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur. Od 2023 roku możemy przekazać 1,5% naszego podatku.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego apeluje do wszystkich mieszkańców naszego regionu – do lokalnych patriotów, którym nie jest obojętny los potrzebujących z najbliższego otoczenia. To tylko 1,5% naszego podatku przekazywanego fiskusowi o którym sami możemy zdecydować. Warto zostawiać go na Warmii i Mazurach.

Od 2017 roku do włączenia się w akcję zapraszane są znane i lubiane osoby, które związane są z naszym regionem i zgodziły się zostać Honorowymi Ambasadorami akcji. W gronie tych osób znaleźli się Iwona Pavlović, Henryka Bochniarz, Krzysztof Hołowczyc, Andrzej Matracki i Paweł Matracki, Norbi, siatkarze AZS Indykpol Olsztyn i zespół Enej. W 2018 roku do grona Honorowych Ambasadorów – wspaniałych i bezinteresownych ludzi – dołączyli Wojciech Malajkat, Paweł Burczyk i Krzysztof Bubik, w 2020 roku poparcie dla akcji potwierdziła Joanna Jędrzejczyk.

W 2023 roku w województwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych posiada 332 organizacje pożytku publicznego.

Przypomnijmy – 1,5% można przekazać organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów – pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Organizacje podlegają szczególnemu nadzorowi Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, któremu składają merytoryczne i finansowe sprawozdania. W dokumentach tych organizacje przekazują informacje, na jaki cel zostały przeznaczone środki pozyskane z 1,5%.

Na stronie akcji społecznej „Wspieram region”: https://wspieram.warmia.mazury.pl/  znajduje się baza organizacji pożytku publicznego (OPP) z Warmii i Mazur oraz wyszukiwarka, pomagająca odszukać organizację, której działalność chcielibyście Państwo wesprzeć.