Akcje społeczne na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wraz z największymi organizacjami pozarządowymi w województwie warmińsko-mazurskim zwracają się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji nt. akcji społecznych na rzecz przeciwdziałania epidemii COVID-19, które realizowane są w naszym regionie.

Proszę przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, środowisk lokalnych i grup nieformalnych realizujących takie inicjatywy o wypełnienie ankiety (link poniżej) oraz przekazanie jej znanym Państwu organizacjom/grupom/osobom, które podejmują działania na rzecz przeciwdziałania epidemii. Otrzymane od Państwa informacje pozwolą przygotować katalog dobrych praktyk w zakresie takich inicjatyw, który będzie służył wymianie informacji i inspiracji.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc14suGVmS01uRkn1x3WxKoFNE0EqClBFpT9nJjZdRLlDjbQg/viewform