Akredytacja Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Na podstawie decyzji Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, wchodzący w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku, w dniu 22 marca otrzymał akredytację.

 

Akredytacja stanowi potwierdzenie, że placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, spełnia wymagania ustalone w systemie oświatowym i przyjęte kryteria jakości określone w
Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

informacja: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji