Oficjalna inauguracja budowy ZUOK Spytkowo

Kamień Węgielny Wmurowany

22 lipca br. odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka. W uroczystości wzięli udział Wacław Strażewicz, Wicestarosta Giżycki, oraz Jerzy Bujno, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa.

W obecności przedstawicieli wszystkich samorządów zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami, zaproszonych gości i mediów, akt erekcyjny podpisali:
– Pan Paweł Lachowicz – Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie,
– Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami,
– Pan Jerzy Banach – Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie,
– Pan Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko – Mazurski,
– Pani Maria Sokoll – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
– Pan Bogdan Meina – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
– Pan Adam Roszczyk – Prezes Coneco BCE Sp. z o.o.,
– Pan Piotr Czechowicz – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.,
– Pan Andrzej Kaczmarczyk – Dyrektor Techniczny STRABAG Sp. z o.o.,
– Pan Michał Zydroń – Dyrektor Oddziału ABM SOLID S.A.,
– Pan Zenon Tudziarz – Prezes Tugeb – Polbud Sp. z o. o.

Dokument zawierał następującą treść:

„Dnia 22 lipca 2011 r. o godz. 12:30 dokonujemy wmurowania niniejszego aktu erekcyjnego na placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka. Do budowy nowoczesnego zakładu, który będzie realizował zadania kompleksowej gospodarki odpadami na obszarze północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, doszło dzięki inicjatywie 12 lokalnych samorządów: Gminy Banie Mazurskie, Gminy Budry, Gminy Giżycko, Miasta Giżycka, Gminy Kruklanki, Gminy Miłki, Gminy i Miasta Orzysz, Gminy Pozezdrze, Gminy i Miasta Ryn, Gminy Srokowo, Gminy i Miasta Węgorzewo oraz Gminy Wydminy, które w roku 2004 powołały do życia Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. Budowa ZUOK w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu „Regionalny system gospodarski odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”, realizowanego przez MZM-GO. Inwestycja została wyceniona na 60 030 266 mln zł i będzie dofinansowana w kwocie 23 948 680 mln zł, z czego 20 356 378 mln zł będzie pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, zaś 3 592 302 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. W ramach procesu inwestycyjnego w 2009 r. zarejestrowana została spółka komunalna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Spytkowo”, która jest inwestorem całego przedsięwzięcia, a następnie będzie eksploatowała wybudowany zakład. Realizację inwestycji, wraz z instalacją linii technologicznych, powierzono firmie ABM SOLID S.A. z Tarnowa oraz konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa i Tugeb Polbud Sp. z o.o. z Milicza. Nadzór inwestorski nad całością sprawuje konsorcjum firm: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z Białegostoku i Ekocentrum Sp. z o.o. z Wrocławia. Wszystko to czynimy po to, aby nasze dzieci, wnuki, prawnuki oraz dalsi potomkowie mogli się nadal cieszyć naturalnym i nienaruszonym przez cywilizację pięknem Ziemi Mazurskiej.”

Dołączono do niego najnowsze numery „Gazety Olsztyńskiej” i „Gazety Giżyckiej”, monetę polską o najwyższym aktualnym nominale oraz zapis cyfrowy przebiegu uroczystości. O godz. 12:30 uczestnicy uroczystości przejechali na plac budowy w Spytkowie, gdzie dokonano wmurowania kapsuły. Przed wmurowaniem kapsuły do zebranych przemówił Wicemarszałek Województwa Warmiński-Mazurskiego Jarosław Słoma.

– Mam nadzieję, że dobre, inżynierskie tempo inwestycji zostanie utrzymane i w końcu przyszłego roku będę mógł wszystkich Państwa zaprosić na uroczystość uruchomienia naszego zakładu – podsumował całe wydarzenie przewodniczący zarządu MZM-GO oraz prezes spółki ZUOK Spytkowo, mgr inż. Paweł Lachowicz.

Fot. ZUOK Spytkowo