AKTUALIZACJA Dzienny raport o liczbie osób zakażonych koronawirusem

AKTUALIZACJA
Dzienny raport o liczbie osób zakażonych koronawirusem w powiatach woj. W-M
Stan na 22.04.2020 r. godz.: 15:00
 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki opublikował zaktualizowane statystyki po wykreśleniu z nich 2 strażaków przypisanych wczoraj do Olsztyna.
W związku z komunikatem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie: „W związku z brakiem możliwości podjęcia działań wynikających z zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, wnioskuję o wykreślenie z rejestru pacjentów COVID-19 dwóch osób ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z województwa mazowieckiego. Działanie to podyktowane jest otrzymaną informacją telefoniczną o podjęciu działań przez Inspektorat Sanitarny MSWiA w Warszawie.”
oraz
Dzienny raport dot. koronawirusa w powiecie giżyckim sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku