Aktualizacja harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach PO KL

Informujemy, iż na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego Warmia i Mazury znajduje się zaktualizowany harmonogram ogłaszania konkursów Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego na 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
W III oraz IV kwartale 2012 r. ogłoszone będą konkursy z następujących działań:

 • Priorytet VI:
  Działanie 6.2 (dotacje bezzwrotne) – ogłoszenie konkursu planowane na 18 września br.; nabór od 25 września – konkurs otwarty
 • Priorytet VII:
  Działanie 7.2.1 (50+) – nabór wniosków trwa do 27 lipca br. – konkurs zamknięty
  Działanie 7.4 (wsparcie osób niepełnosprawnych) – nabór trwa do 27 lipca br. – konkurs zamknięty
 • Priorytet VIII:
  Działanie 8.2.1 (staże i szkolenia praktyczne oraz tymczasowe zatrudnienie) – ogłoszenie konkursu planowane na 1 sierpnia br.; nabór od 1 sierpnia br. – konkurs zamknięty
  Działanie 8.2.1 (stypendia doktoranckie) – ogłoszenie konkursu planowane na 28 sierpnia br.; nabór 15 października br. – konkurs zamknięty
  Działanie 8.2.1 (współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie innowacji) – ogłoszenie konkursu planowane na 25 lipca br.; nabór 25 lipca br. – konkurs zamknięty
 • Priorytet IX:
  Działanie 9.4 (wsparcie dla nauczycieli) – nabór trwa do 6 sierpnia br. – konkurs zamknięty
  Działanie 9.5 (inicjatywy oddolne) – ogłoszenie konkursu planowane na 14 listopada br.; nabór od 15 listopada br. – konkurs otwarty
  Działanie 9.6.1 (kształcenie w formach szkolnych dla dorosłych) – ogłoszenie konkursu planowane na 26 września br.; nabór od 27 września br. – konkurs otwarty
  Działanie 9.6.2 (szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych – ICT i znajomość języków obcych) – ogłoszenie konkursu planowane na 08 sierpnia br.; nabór od 09 sierpnia br. – konkurs otwarty

Cały harmonogram do pobrania tutaj

Zaktualizowany został także harmonogram ogłaszania konkursów Działania 8.2 Transfer wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Można go pobrać tutaj