Aktualizacja Planów Działań na rok 2012 Priorytet VII i IX PO KL

Informujemy, iż dnia 31 lipca 2012 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zaktualizowane Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Zmiany dotyczyły w przypadku Priorytetu VII założeń projektu systemowego Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach.

W przypadku Priorytetu IX zmieniono założenia konkursu w Poddziałaniu 9.6.3

Zaktualizowane Plany Działań można znaleźć tutaj