Aktualne i planowane konkursy RPO


Poniżej prezentujemy informację o ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Szczegóły na stronie Programu RPO

Numer
poddziałania
Tytuł poddziałania
1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
od 28.02.2018 do 29.06.2018
1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
od 28.02.2018 do 29.06.2018
1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw
od 28.02.2018 do 30.03.2018
1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
od 28.02.2018 do 06.04.2018
1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu
od 28.02.2018 do 30.03.2018
1.5.1 Wdrożenie wyników prac  B+R
od 28.02.2018 do 14.03.2018
2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
od 29.02.2018 do 16.03.2018
4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, schemat B
od 28.02.2018 do 30.03.2018
5.1 Gospodarka odpadowa
od 05.02.2018 do 05.03.2018
5.2 Gospodarka wodno-ściekowa
od 19.02.2018 do 19.03.2018
5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur
od 26.02.2018 do 26.03.2018
6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa
od 27.02.2018 do 28.03.2018
6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów
od 22.01.2018 do 30.03.2018
8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (schemat A)
od 28.02.2018 do 30.03.2018
11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe
od 28.02.2018 do 07.12.2018
11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe
od 28.02.2018 do 27.07.2018
11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe
od 28.02.2018 do 20.12.2018