Aktualności RPO WiM

unia_flaga_stockvaultNa stronie serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zamieszczona została informacja dotycząca spotkania w ramach działania 2.1-Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Szczegółowe informację znajdują się w linku poniżej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/492/spotkanie-informacyjne-w-olsztynie—dzialanie-21

Komunikat!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację instrukcji wypełnienia załączników wniosków o dofinansowanie w działaniach 6.1-Infrastruktura kultury,poddziałanie 6.1.1- Dziedzictwo kulturowe oraz poddziałenie 1.3.5 – Usługi dla MŚP. Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych działań oraz poddziałań zawarte są poniżej:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/421/dzialanie-61-infrastruktura-kultury-poddzialanie-611-dziedzictwo-kulturowe

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/429/poddzialanie-135-uslugi-dla-msp