Terminy konkursów w 2011 r. dla przedsiębiorców

Poniżej przedstawiamy tabelę z aktualnymi możliwościami pozyskania wsparcia finansowego przez przedsiębiorców poprzez aplikowanie w konkursach o środki europejskie.

NAZWA DZIAŁANIA

PRZEWIDYWANY TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU

STRONA INTRNETOWA

KONKURSY OGŁASZANE PRZEZ ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ LGD9 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Małe projekty

3 – 28.10.2011r.
– termin naboru

http://www.mazurylgd9.pl

Odnowa i rozwój wsi

3 – 28.10.2011r.
– termin naboru

http://www.mazurylgd9.pl

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

10.10 – 7.11.2011r.
– termin naboru

http://www.mazurylgd9.pl

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

I kwartał 2012 roku

http://www.mazurylgd9.pl

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA i MAZURY 2007 – 2013

Poddziałanie 2.1.3.
Infrastruktura sportowo – rekreacyjna

30.09.2011 r.
– ogłoszenie konkursu

http://www.rpo.warmia.mazury.pl

Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

17.08.2011 r.
– ogłoszenie konkursu

http://www.rpo.warmia.mazury.pl

Poddziałanie 7.2.2.
Usługi i aplikacje dla MŚP

10.08.2011 r.
– ogłoszenie konkursu

http://www.rpo.warmia.mazury.pl

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Działanie 4.3. Kredyt technologiczny

 

http://www.bgk.com.pl/informacje-na-temat-dzialania-4-3-kredyt-technologiczny-po-ig-2007-2013

Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

05.09.2011 r.
– ogłoszenie konkursu

http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256

Działanie 6.1. Paszport do eksportu

03.10.2011 r.
 – ogłoszenie konkursu

http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

19.09.2011 r.
– ogłoszenie konkursu

http://poig.parp.gov.pl/index/index/1256