Aktualności RPO WiM

uwagaDnia 17 maja 2016 roku w Parku Naukowo-Technologicznym w  Ełku odbędzie się  spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i pracowników – dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla firm.
Szczegóły dotyczące spotkania informacyjnego – kliknij tutaj  Na stronie serwisu RPO WiM zamieszczono szczegółowy opis osi priorytetowej Regionalnego  Program Operacyjnego WiM 2014-2020.
Szczegółowy opis osi priorytetowej – kliknij tutaj

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej:
harmonogram wniosków – wersja z dnia 28.04.2016 r.  

Dnia 28.04.2016 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu oraz wydłużenie etapu weryfikacji wymogów formalnych w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
Aby uzyskać informację – kliknij tutaj