Aktualności RPO WiM 2014-2020

uwagaInformacje o spotkaniach
W dniu 9 czerwca br. w Olsztynie  odbędzie się konferencja poświęcona wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje w linku poniżej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/617/konferencja-poswiecona-wdrazaniu-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020-fundusze-przystan—skorzystaj—nabor-zamkniety

W czwartek 9 czerwca br. odbędzie się spotkanie poświęcone wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO). Szczegółowe informację – kliknij tutaj

Bezpłatne warsztaty z zakresu przygotowania dokumentów niezbędnych do aplikowania  – kliknij tutaj ,aby uzyskać szczegółowe informacje 
Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące kwalifikowalności wydatków – kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje

Bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w konkursie 2.1 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji – aby uzyskać szczegółowe informacje – kliknij tutaj

Dnia 24 czerwca br. w Urzędzie Gminy Giżycko od godziny 8:40 do 11:40 konsultanci Mobilnych Punktów Informacyjnych będą udzielać bezpłatnych informacji o Funduszach Europejskich.
Dowiesz się od nich np. czy możesz skorzystać z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020? W jakim programie będą dostępne pieniądze dla Twojej firmy, stowarzyszenia, samorządu? Albo, jak mając własny pomysł na stworzenie działalności, otrzymać dofinansowanie?
Szczegółowe informacje na temat spotkań można uzyskaćPunktach informacyjnych.

Komunikat w sprawie procedury opiniowania projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 9.3.2 infrastruktura szkół wyższych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało procedurę opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach priorytetu Inwestycyjnego 10a Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Zgodnie z ww. procedurą projekty inwestycyjne będą mogły starać się o dofinansowanie wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania, za pośrednictwem samorządu województwa, pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla planowanego przedsięwzięcia. Konkurs planowany w 2017 roku.