Aktualności RPO WiM 2014-2020

uwagaZarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Szczegółowe informacje o najbliższych spotkaniach informacyjnych dotyczących  zagadnień związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 znajdują się w linku poniżej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/694/najblizsze-spotkania-informacyjne