Aktualności RPO WiM

uwagaInformacje o spotkaniach 
Lokalny Punkt Informacyjny w Ełku zaprasza dnia 17.05.2016 roku przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. ” Fundusze pożyczkowe jako alternatywne formy wsparcia przedsiębiorczości”.
Szczegóły dotyczące spotkania – kliknij tutaj 

Dnia 23.05.2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Działania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
Aby uzyskać szczegółowe informacje – kliknij tutaj 

Szczegółowy opis osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
Opis osi priorytetowej – kliknij tutaj