Aktualności RPO WiM

uwagaZarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego ogłosił zaktualizowane harmonogramy wniosków  dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje w linkach poniżej.

2016 rok

harmonogram wniosków – wersja z 25 kwietnia 2016 r.

 

Komunikat !

Na stronie serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego zamieszczony został komunikat  w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 E- zdrowie.

Szczegółowe informację dotyczące działania 3.2 E – zdrowie – kliknij tutaj 

Opis osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 znajduję się w linku poniżej:

Aby uzyskać informację – kliknij tutaj