Aktualności RPO

uwagaInformacje z serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Wiadomości:

Komunikat o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie – 11.1.3

Pytania i odpowiedzi do konkursów 2.2.1 i 2.1 ( dodano nowe odpowiedzi)

Anulowanie konkursów – 2.2.2 i 2.4.2

Szczegółowy opis osi priorytetowych – aktualizacja osi I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur i osi VIII Obszary wymagające rewitalizacji