Aktualności z RPO 2014-2020

2Zarząd Województwa zaktualizował Harmonogram naborów wniosków na 2017 rok. Aktualizacja polega na dodaniu naborów:

• w Poddziałaniu 1.3.4 Tereny inwestycyjne (wrzesień),
• w Poddziałaniu 1.3.5 Usługi dla MŚP (wrzesień),
• w Poddziałaniu 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis (listopad),
• w Działaniu 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (wrzesień),
• w Poddziałaniu 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn (październik).

Ponadto: