Aktualności z RPO WiM 2014-2020

logo RPOZarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020 planuję na wrzesień 2017 roku nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Dziedzictwo naturalne; Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Schemat: A – trasy rowerowe: budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią rowerzyście bezpieczne przemieszczanie się wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Informacje o wszystkich działaniach planowanych w ramach RPO Warmia i Mazury w 2017 roku znajdują się na stronie internetowej:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – obowiązuje od 25.07.2017 r.