Aktualności z RPO WiM 2014 – 2020

uwagaW dniu 18 kwietnia 2016 roku w Olsztynie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące działania 2.1-„Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. Szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/492/spotkanie-informacyjne-w-olsztynie—dzialanie-21

Informacja o naborze wniosków
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1- „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych”, poddziałanie 2.4.1- „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” -projekty konkursowe (typ 3), oraz poddziałanie 11.2.3- „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”-projekty konkursowe.

Działanie 4.1 – kliknij tutaj,aby uzyskać szczegółowe informacje

Poddziałnie 2.4.1 (typ 3) – kliknij tutaj,aby uzyskać szczegółowe informacje

Poddziałanie 11.2.3 – kliknij tutaj,aby uzyskać szczegółowe informacje