Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie giżyckim

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku realizuje projekt pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie giżyckim (I)” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Powiatowy Urząd Pracy zrealizował, bądź jest w fazie realizacji, następujących szkoleń indywidualnych pod zapotrzebowanie osób bezrobotnych:

1) Operator koparki jednonaczyniowej kl.III do 25 ton – 2 osoby,
2) Kurs prawa jazdy kat. C – 1 osoba, (po ukończeniu  została skierowana na kolejne szkolenie :”Kurs prawa jazdy kat.C+E”)
3) Kurs prawa jazdy kat.C+E – 2 osoby,
4) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi  metodą MAG – 135 i TIG 141 – 1 osoba,

 

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku