Aktywna tablica 2020

W dniu wczorajszym Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, iż publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także szkoły za granicą mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach kolejnej edycji programu „Aktywna tablica”.
Dyrektorzy szkół muszą dziś tj. 27 października złożyć wnioski o udział w Programie do organu prowadzącego.
W 2020 r. środki będą przeznaczone przede wszystkim na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. Program będzie finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących. W 2020 r. rząd przeznaczy na ten cel 35 mln zł z budżetu państwa.aktywna tablica aktywna tablica aktywna tablica