Aktywni – kreatywni

Powiat Giżycki zawarł umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywni – kreatywni” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Realizacją projektu zajmuje się Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku. Okres realizacji projektu: 2 października 2012 r. – 26 listopada 2012 r. Całkowita wartość projektu to 14.700 zł, w tym dotacja w wysokości 5.400 zł.

 

Celem projektu jest szeroko rozumiana aktywizacja podopiecznych ŚDS poprzez organizację cyklu warsztatów, mających wyposażyć ich w kompetencje wspomagające integrację społeczną, oraz zachęcenie do podejmowania różnorakich form aktywności, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów Środowiskowego Domu Samopomocy, psychologa i instruktora Nordic Walking. Koordynatorem projektu jest kierownik placówki, pani Małgorzata Dziawer.

Beneficjentami jest 10-cioosobowa grupa podopiecznych ŚDS. W ramach pogłębienia integracji społecznej na niektórych etapach wykonywania zadania do grupy podopiecznych dołączyła  grupa młodzieży z klasy III F Gimnazjum Nr 2 w Giżycku.

Zakres wykonywanych w trakcie realizacji projektu działań obejmuje:

  • treningi Nordic Walking, poprzedzone zajęciami z instruktorem,
  • warsztaty kreatywności i twórczego myślenia,
  • zajęcia integracyjne, na których do grupy beneficjentów dołączyła grupa uczniów gimnazjum,
  • wspólne (dla beneficjentów i uczniów) warsztaty plastyczne, podczas których wykonany zostanie projekt obrazu,
  • wspólne malowanie stworzonego wcześniej obrazu, który umieszczony zostanie na ścianie budynku ŚDS.

Część zajęć odbywa się w budynku ŚDS. Pozostała część została przeprowadzona podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego do hotelu ROŚ w Piszu.

Kulminacyjnym punktem wieńczącym  projekt będzie uroczyste odsłonięcie obrazu w dniu 21 listopada 2012 r. o godzinie 13:00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na odsłonięcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Tekst: Małgorzata Dziawer