Aktywny samorząd w 2023 roku

Od 1 marca 2023 roku ruszył nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł I oraz Moduł II. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na co można uzyskać pomoc finansową:

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

1.OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

 • Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

2.OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

 • Obszar B Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

3. OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

 • Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie – od 1 marca 2023 roku

Terminy zakończenia przyjmowania wniosków:

 • 31 marca 2023 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023) – Moduł II
 • 31 sierpnia 2023 r. dla wniosków złożonych w Module I
 • 10 października 2023 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2023/2024) – Moduł II
 • 31 grudnia 2023 r. – zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie (dot. wniosków złożonych po w/w terminach).

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/ 

SYSTEM SOW

WNIOSKI O ŚRODKI PFRON W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MOŻNA SKŁADAĆ ON – LINE W SYSTEMIE SOW

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd można składać elektronicznie w SOW tj. w SYSTEMIE OBSŁUGI WSPARCIA.

Wykorzystując darmowy SYSTEM SOW (www.sow.pfron.org.pl) będzie można złożyć wniosek elektronicznie bez wychodzenia w domu, również w dzień wolny od pracy Urzędu.

Wnioskodawca potrzebuje jedynie:
– dostęp do Internetu,
– konto w systemie SOW i Profil Zaufany, który umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Więcej informacji o tym, jak założyć Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW, a także:

Dyrektor PCPR w Giżycku
Zbigniew Piestrzyński

 

Wnioski do pobrania na stronie: https://pcprgizycko.bip.gov.pl/aktywny-samorzad/aktywny-samorzad-w-2023-roku.html