Alytus – Giżycko / nowe partnerstwa

herb_powiat_gizyckiW minio04_alytusny poniedziałek delegacja Powiatu i Miasta Giżycka pod przewodnictwem Starosty Giżyckiego Wacława Strażewicza odwiedziła partnerski samorząd Alytusa na Litwie. Plan wyjazdu obejmował kilka spotkań związanych z ewentualnymi wspólnymi inicjatywami Powiatu Giżyckiego i miasta oraz rozmowę z nowym merem Alytusa Vytautasem Grigaravičiusem.

        Podczas pierwszego spotkania grupa giżycka spotkała się w miejscowym Zespole Szkół dla Dorosłych, w którym ustalano szczegóły wspólnego projektu Uniwersytetu III Wieku z seniorami z Alytusa.
Następnie w siedzibie merostwa doszło do generalnego spotkania obu stron. Podczas niego przedyskutowano wiele obszarów, w których partnerzy z Giżycka i Alytusa mogliby wspólnie uczestniczyć w projektach Programu Transgranicznego Litwa-Polska 2014-2020. Główne obszary współpracy to: oświata, aktywizacja grup wykluczonych, nawiązywanie partnerstw różnych grup społecznych i rozwiązywanie ich problemów, ochrona zdrowia i podnoszenie poziomu usług społecznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji i urzędnicy obu partnerów.
Ostatnim celem spotkań był ponad 400 łóżkowy szpital rejonowy w Alytusie. Poruszono tam tematy związane z problemami obu placówek, rozmawiano o wspólnych inicjatywach, możliwościach aplikowania w projektach, zakupach sprzętu, zatrudnieniu personelu. Szpital w Alytusie jest dwukrotnie większy od giżyckiego, zatrudnia około 900 osób.
W podsumowaniu określono dalszy harmonogram prac związany z kontynuacją współpracy z miastem Alytus. Porozumienie pomiędzy Powiatem Giżyckim (Rzeczpospolita Polska) a Administracją Miasta Alytus (Republika Litewska) podpisano 8 listopada 2011 r. i w jego wyniku zrealizowano szereg wspólnych projektów w minionej edycji programu Litwa-Polska 2007-2013.