Analiza lokalnego rynku pracy

urzad pracyZ przeprowadzonej na koniec września 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1772 bezrobotnych, w tym 1030 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 19,6% w porównaniu ze stanem na koniec września 2016 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 2,6 %. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec sierpnia 2017 r. wynosiła 9,9% ludności aktywnej zawodowo, tj. 2,6 pkt proc. mniej niż w końcu sierpnia 2016 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – wrzesień 2017 – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę

pup