Analiza lokalnego rynku pracy

urzad pracyZ przeprowadzonej na koniec października 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1764 bezrobotnych, w tym 1044 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 24,3% w porównaniu ze stanem na koniec października 2016 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy spadek bezrobocia o 0,5 %. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec października 2017 r. wynosiła10,2% ludności aktywnej zawodowo, tj. 3,0 pkt proc. mniej niż w końcu października 2016 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – październik 2017 – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę 

PUP - analiza