Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w styczniu 2021 r.

Według stanu na koniec stycznia 2021 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2031 bezrobotnych, w tym 1100 kobiet. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 18,7% w porównaniu ze stanem na koniec stycznia 2020 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 6,6%.
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec grudnia 2020 r. (aktualnie dostępna) wynosiła 10,7% ludności aktywnej zawodowo, tj. o 1,8 pkt proc. więcej niż w grudniu 2019 r. (kraj– 6,2%, województwo– 10,1%, podregion ełcki– 12,2%).

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

PEŁNA ANALIZA_styczeń_2021 [POBIERZ]

zdjecie - stopa bezrobocia