Analiza lokalnego rynku pracy

urzad pracyZ przeprowadzonej na koniec października 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2329 bezrobotnych, w tym 1309 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 8,4% w porównaniu ze stanem na koniec października 2015 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca,. obserwujemy wzrost bezrobocia o 5,7%. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec października 2016 roku wynosiła 13,2% ludności aktywnej zawodowo, tj. 1,2 pkt proc. mniej niż w końcu października 2015 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY -PAŹDZIERNIK 2016 – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę

pup