Analiza lokalnego rynku pracy

Z przeprowadzonej na koniec grudnia 2016 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2532 bezrobotnych, w tym 1423 kobiety. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 12,2% w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2015 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 5,1%. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 14,2% ludności aktywnej zawodowo, tj. 1,8 pkt. proc. mniej niż w końcu grudnia 2015 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – grudzień oraz w II półroczu 2016 roku – kliknij tutaj, aby odczytać cala analizę

 pup