Analiza lokalnego rynku pracy

urzad pracyZ przeprowadzonej na koniec lutego 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2754 bezrobotnych, w tym 1504 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 12,0 % w porównaniu ze stanem na koniec lutego 2016 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 0,2 %. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec stycznia 2017 roku wynosiła 15,0 % ludności aktywnej zawodowo, tj. 1,7 pkt proc. mniej niż w końcu stycznia 2016 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – luty 2017 rok – kliknij tutaj, aby odczytać cała analizę

analiza luty