Analiza lokalnego rynku pracy

urzad pracyZ przeprowadzonej na koniec marca 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 2755 bezrobotnych, w tym 1384 kobiety. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 15,4 % w porównaniu ze stanem na koniec marca 2016 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy spadek bezrobocia o 6,5 %. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec lutego 2017 roku wynosiła 15,1 % ludności aktywnej zawodowo, tj. 1,9 pkt proc. mniej niż w końcu lutego 2016 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – marzec 2017 rok – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę

 1