Analiza lokalnego rynku pracy

urzad pracyZ przeprowadzonej na koniec maja 2017 roku przez powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1964 bezrobotnych, w tym 1067 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 20,8% w porównaniu ze stanem na koniec maja 2016. analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy spadek bezrobocia o 14,0%.
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 12,8% ludności aktywnej zawodowo, tj. 1,9 pkt proc. mniej niż w końcu kwietnia 2016 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – maj 2017 rok – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę

PUP