Analiza lokalnego rynku pracy

urzad pracyZ przeprowadzonej na koniec lipca 2017 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1693 bezrobotnych, w tym 963 kobiety. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 21,8% w porównaniu ze stanem na koniec lipca 2016 roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy spadek bezrobocia o 3,2%. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec lipca 2017 r. wynosiła 9,8% ludności aktywnej zawodowo, tj. 2,6 pkt proc. mniej niż w końcu lipca 2016 roku.

ANALIZA LOKALNEGO RYNKU PRACY – lipiec 2017 – kliknij tutaj, aby odczytać całą analizę 

PUP